Open Wood
070-775 18 26
info@openwood.se
Fabriksvägen 1
666 95 Dals Långed

4. Möbelkunskap

Djupare förståelse för både detaljerna och helheten

Period

13-14 april, 15-16 juni

Anmäl dig här:
Mejla info@openwood.se

Tanken med aktiviteten som vi rätt och slätt kallar möbelkunskap är att utveckla deltagarnas kunskap och förståelse för kvalitet i möbler.

Det handlar dels om tekniska aspekter som konstruktion, material, ergonomi, ekonomi, funktion, tillgänglighet, cirkularitet och hållbarhet. Men också upplevelsebaserade kvaliteter såsom själva materialet, taktilitet, uttryck, stil, möbeln som helhet och semiotik.

Här blandar vi teoretiska och praktiska övningar med föreläsningar, workshoppar och seminarier kring möblers kvaliteter och egenskaper.

Aktiviteten är utformad för personer som jobbar med upphandling och inköp av möbler och inredning: Lokalutvecklare hos fastighetsbolag och fastighetsavdelningar inom den offentliga sektorn, designers, inredningsarkitekter, arkitekter och inredare. Men givetvis är aktiviteten öppen för alla i branschen.

Aktivitetsledare

Mats Aldén

Utbildad möbelsnickare, inredningsarkitekt och möbeldesigner. Driver sedan 1995 sin egen designstudio och har varit lektor i möbeldesign på Konstfack under tio år samt adjungerad professor och konstnärlig ledare på HDK/Steneby i elva år.

För att delta i aktiviteten, mejla oss på info@openwood.se. Var tydlig med vilken aktivitet det gäller och glöm inte att nämna hur många deltagare ni blir.

Aktivitetsledare

No items found.

För att delta i aktiviteten, mejla oss på info@openwood.se. Var tydlig med vilken aktivitet det gäller och glöm inte att nämna hur många deltagare ni blir.