Hoppa till innehåll

Utvecklingsresurs för grön omställning

Open Wood är en mötesplats för utforskande och designdrivna projekt med fokus på trä. Vi finns till för att underlätta omställningen till en hållbar och cirkulär möbel- och inredningsbransch i Sverige.

Det gör vi genom att erbjuda kunskap, möten mellan discipliner och inte minst en välutrustad verkstad. Hit är du välkommen för att lära dig, utveckla, experimentera, göra fel, göra om och göra något helt nytt.

Tack vare våra finansiärer, Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden, är våra aktiviteter gratis att delta i.

Varför behövs Open Wood?

Vi gör det här för att vi vill förändra branschen. Vi som ligger bakom Open Wood har olika ingångar och perspektiv på möbel- och inredningsbranschen och har identifierat både utvecklingspotential och kunskapsluckor där vi har chansen att påverka åt rätt håll.

En viktig del är mötet mellan människor, idéer och material. Till exempel att designers, producenter, arkitekter, inredare, beställare, brukare – till och med den som sågar upp själva trät – tittar på processen kring en produkt tillsammans. Ofta upptäcks då dolda möjligheter som kan utforskas, eller hinder som kan byggas bort.

En annan viktig del är givetvis vår experimentverkstad, endast avsedd för att testa, prototypa, utveckla och lära sig.

Dessa två saker tillsammans är våra medel för att nå faktisk förändring, där vi hjälper företag att lösa utmaningar kring utveckling och omställning.

Open Wood har som uppgift att stötta branschen mot en mer hållbar produktion och konsumtion. Hela värdekedjan: från skogsägaren, designern och producenten, ända till slutanvändaren.

Marc Hoogendijk
Verksamhetsledare, Open Wood

Vår verksamhet och hemvist

Det vi gör bygger på sex olika aktiviteter, var och en ledd av en noggrant utvald specialist inom sitt område. Läs om själva aktiviteterna här.

Vår bas är Långedsverken i Dals Långed. Ett nedlagt pappersbruk i hjärtat av Dalslands skogar. Här huggs det mängder med trä, men ingenting förädlas här. Varför inte? Det är en av anledningarna till att vi valde att flytta just hit. Närheten till Stenebyskolan och HDK Steneby har också varit en avgörande faktor. Och att vi kan återbruka gamla lokaler istället för att bygga nya.

Namnet Open Wood kommer dels från att vi jobbar utifrån en open source-filosofi där vi gör våra nyvunna kunskaper, metoder och insikter öppna för alla. Det kommer också från tanken om det öppna sinnet som krävs för att tänka om och testa nytt. Och från symboliskt öppna dörrar; här välkomnar vi alla från den enskilda hantverkaren till det större företaget i industrin.

Vision

Där människor, tankar och material möts.

Mission

Vi ska vara en utvecklingsplats för träbaserad produktion av möbler och inredningsprodukter, med syftet att bidra till ett mer hållbart samhälle. Med våra resurser är vi en hubb för kunskap, experiment och innovation kring allt från material och processer till design och cirkulärt tänkande. Vi finns till för aktörer inom möbel- och inredningsindustrin, och våra dörrar står öppna för alla.

Kärnvärde: Kunskapen

Genom vår unika testverkstad, våra professionella yrkesmänniskor, vår långa utbildningstradition och inte minst vårt stora nätverk, kan vi erbjuda både bred och djupgående kunskap. Om material, om hantverk, om designprocessen och om möjligheterna med trä. Kort sagt: Om inte vi vet, så vet vi nån som vet. Eller så tar vi reda på det tillsammans.

Kärnvärde: Mötet

Med fokus på utbyten, utveckling och samarbeten har mötet mellan människor, professioner och idéer en central plats i vår verksamhet. Kopplingarna mellan utbildning, industri och marknad möjliggör möten med ett brett perspektiv.

Kärnvärde: Miljön

När vi säger miljön syftar vi till den fysiska platsen Dals Långed – med HDK och Stenebyskolan, samhället och bygden – såväl som till vår syn på hållbarhetens tre grundbegrepp: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Alla tre ligger som plattform för allt vi gör.


Genom kunskap om varandras verksamheter och problematik kommer nya insikter. Open Wood kommer utan tvekan att leda till nya tankegångar i utvecklingen av framtidens möbler.

Monika Mulder
Designer och grundare, Monika Mulder Design

Personerna bakom Open Wood

Vi som jobbar med driften

Aktivitetsledare

 • Håkan Olsson
  Cirkulär designmetod
 • Anna Robinson
  Resurseffektivitet
 • Mats Aldén
  Möbelkunskap
 • Matilda Hunyadi
  Cirkulär designmetod
 • Oskar Jacobsen
  Tradionellt hantverk möter digital teknik
 • Thomas Nyström
  Slow Sustainable Manufacturing
 • Cecilia Dahlström
  Återbruk

Styrgruppen

 • Helen Emanuelsson
  Creative Cultures Consulting
 • Monika Mulder
  Monika Mulder Design
 • Anna Rosenqvist
  Interior Cluster Sweden
 • Björn Nordin
  Svenskt Trä
 • Kurt Tingdal
  Inform Leadership Sweden
 • Jeanette Lindh Svanqvist
  Bengtsfors Kommun
 • Jonas Fred Hell
  Fridh & Hell's Bygg
 • Anders Rosenkilde
  TMF
 • Anders Lindgren
  Mötesplats Steneby
 • Torsten Hild
  HDK-Valand
 • Mikael Sandqvist
  Open Wood