Hoppa till innehåll

Vad vi erbjuder

Kort sagt erbjuder vi kunskap och ett trälabb för alla som vill utforska sin del av omställningen till mer hållbar produktion och konsumtion.

Långt sagt är detta en forsknings- och utvecklingsresurs för den svenska möbel- och inredningsbranschen. En mötesplats för utforskande och designdrivna projekt som bidrar till branschens omställning till en hållbar, grön och cirkulär produktion och konsumtion.

Vår verksamhet vilar på flera ben, vi erbjuder utbildningar och workshops som ger dig verktyg att arbeta mer hållbart. Vi initierar och driver projekt som verkar för att utforska möjliga vägar framåt. Vi erbjuder också möjligheten att använda vår verkstadsmiljö, både för prototypande och småskalig produktion. Till oss har vi knutit ett kunskapstungt nätverk med utvalda specialister inom sina respektive områden. Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa till.

    Du hittar våra kontaktuppgifter här.

    De praktiskt utforskande processer som behöver göras kan sällan genomföras i fabrikerna. Open Wood är en mötesplats där det blir möjligt.

    Torsten Hild
    Professor, HDK-Valand